Röstkort och rösträtt

Röstkort

Alla som finns med i röstlängden får ett röstkort hemskickat. På röstkortet står det till vilka val du har rösträtt i samt vallokalens adress och öppettider. Röstlängden skapas 30 dagar innan valdagen och det är där du är folkbokförd då som avgör var du ska rösta. Det är till den adressen som röstkortet skickas.

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

För rösträtt till EU-val

Kontakt

Kontaktcenter, telefon 0522-69 65 50
kommunen@uddevalla.se

Valnämnd

Ordförande Sebastian Grip Nilsson telefon 070-410 12 38
Vice ordförande Fredrik Södersten telefon 076-816 04 30

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00