Valnämndens preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära rösträkning sker onsdagen den 12 juni med start klockan 8.00.

Då kommer välnämnden bland annat att granska de förtidsröster som ej varit i vallokalen på valdagen och brevröster från utlandet.

Rösträkningen är offentlig och sker på Stadshuset, Varvsvägen 1.

Förslag på sidor