Äidinkielen opetus

Uddevallan kunta on monikulttuurinen. Tarjoamme tapaamispaikan eri kielten, kulttuurien, perinteiden ja uskontojen välisiin kohtaamisiin.

Mitä on äidinkielen opetus?

Äidinkielen opetus on oma aineensa peruskoulussa. Sillä on oma kurssisuunnitelmansa ja omat arvosanakriteerinsä, arvosana annetaan vuosikursseilla 6, 7, 8 ja 9. Vuosikursseilla 1-9 annetaan kirjalliset arvostelut joka lukukausi. Opetus tapahtuu useimmiten varsinaisen kouluajan ulkopuolella Kouluviraston määräysten mukaisesti. Oikeus äidinkielen opetukseen koulussa on säännelty koululaissa.

Miksi äidinkielenopetus on tärkeää?

Äidinkielellä tarkoitetaan tavallisesti sitä kieltä, joka opitaan ensin ja jota puhutaan kotona. Äidinkielellä on suuri merkitys lapsen kielen, persoonallisuuden ja ajatustoiminnan kehitykselle. Kehittyneet taidot äidinkielessä antavat hyvät edellytykset oppia ruotsia ja muita kieliä.

Äidinkielen tunneilla lapsesi saa mahdollisuuden keskustella, oppia lukemaan ja kirjoittamaan äidinkielellään. Tämä vahvistaa lapsen itsetuntoa ja identiteettiä. Äidinkieli on avain kulttuuriperintöön, kuten kirjallisuuteen, musiikkiin, perinteisiin ja muihin tekijöihin, jotka auttavat lasta tuntemaan juurensa.

Kansallisten vähemmistökielten äidinkielenopetus

Suomi, saame, meänkieli, jiddisch och romani chib ovat kansallisia vähemmistökieliä Ruotsissa. Äidinkielen opetusta näissä kielissä on järjestettävä hakijoiden lukumäärästä riippumatta.  

Huom! Lakimuutos, joka on voimassa 1.7.2015 lähtien madaltaa kynnystä kansallisten vähemmistökielten äidinkielenopetukseen osallistumiseen. Vanhempien ei tarvitse osata vähemmistökieltä eikä perustaitoja kielessä enää vaadita:  

När det gäller modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk ska kravet på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort för elever som tillhör en nationell minoritet. Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

Förslag på sidor