Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä / Samrådet för förvaltningsområdet för finska språket

Uddevallan kunnan väestöstä noin viidellä prosentilla on suomalaiset sukujuuret. Se on 1.2.2013 lähtien yksi 66 ruotsalaisesta kunnasta, jotka ovat vapaaehtoisesti liittyneet suomen kielen hallintoalueeseen.

Uddevallan kunta järjestää säännöllisiä neuvonpitokokouksia kunnan suomalaistaustaisten kanssa. Oletko kiinnostunut neuvonpitoryhmän toiminnasta tai haluat siitä lisätietoja? Ota yhteys: kommunen@uddevalla.se tai puhelimitse 0522 696000.

---

Circa 5 procent av Uddevallas befolkning har rötter i Finland. Uddevalla är från och med den 1 februari 2013 en av 66 svenska kommuner som har valt att ingå i förvaltningsområdet för finska språket.

Uddevalla kommun organiserar regelbundna samrådsmöten med kommunens invånare som har finsk bakgrund eller anknytning till Finland eller finska språket.

Är du intresserad av eller vill veta mer om samrådet för sverigefinnar? Vänligen ta kontakt med minoritetskonsulent, kommunen@uddevalla.se eller via telefon, 0522 696000.