Skredsäkring av badhuskajen

Måndag 6 augusti startade arbetet med att skredsäkra området längs Teaterplantaget på södra sidan av Bäveån, från Västerbron fram till badhuskajen där Skärgårdsbåtarna lägger till.

Skiss badhuskajen

Skisser av hur badhuskajen i centrala Uddevalla kommer att se ut.

Kommunen har fått tillstånd av Länsstyrelsen att arbeta i vattnet fram till 15 september. Därför inleds arbetet med att entreprenören slår i en stålspont framför kajen för att torrlägga en arbetsyta.

- Torrläggningen är också ett miljömässigt krav för att inte arbetet ska grumla vattnet och störa fisken under tiden arbetet pågår, säger Salwan Zaynal som är projektledare.

Kajen vid Teaterplantagen har varit avstängd, för allmänheten, sedan 14 juli 2016 då undersökningar påvisade skredrisk längs kajkanten. Sedan dess har förstudie samt detaljprojektering genomförts och tillstånd inväntats från Länsstyrelsen. Arbetet beräknas vara klart december 2018.

- Skärgårdsbåtarnas trafik påverkas inte av arbetet, tillägger Salwan Zaynal.

Entreprenör: Peab anläggning AB.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00