Byggstart för om- och tillbyggnad av Ramnerödsskolan

I slutet av januari startar etablering och markarbeten vid Ramnerödsskolan i Uddevalla. Nuvarande högstadieskola ska byggas om till en ny F-9 skola med kapacitet för 26 klasser och mellan 650-750 elever.

- Det kommer att bli stökigt på skolområdet de kommande åren men när bygget är klart så kommer vi att ha en stor och fin F-9 skola med utrymme för många elever, säger Charles Hörnstein som är projektledare.

Förändringar gällande framkomlighet
Gångvägen upp till skolan kommer att stängas av vid Fjällvägen januari 2019. Gående hänvisas till huvudinfarten vid nya rondellen på Boxhultsvägen. Avstängningen gäller fram till hösten 2020.

Det kommer att byggas en ny plats för hämtning och lämning av barn samt en utvidgad parkering intill. Biltrafik upp till skolan kommer inte att vara tillåten framöver.

Transporter till nya skolköket kommer att ledas om till östra kortsidan av den nya skolbyggnaden, när det nya köket står klart.

Tillbyggnad av Ramnerödsskolan. Illustration Link Arkitektur

Tillbyggnad start 2019
Ramnerödsskolan kommer att få en tillbyggnad av en helt ny huskropp som ska byggas samman med nuvarande skolbyggnad (A-huset). Den nya byggnaden (D-huset) kommer att ligga parallellt med skolans idrottshall, som ska byggas ut och förlängas med nya omklädningsrum, en mindre gymnastiksal samt en styrketräningslokal.

Skolgården kring skolbyggnaderna kommer att få en ny utformning och det kommer också att byggas en ny skol- och näridrottsplats på grusplanen nedanför Ramnerödsskolan.

Ombyggnad start hösten 2020
Den största skolbyggnaden (A-huset) kommer att renoveras grundligt och byggas om invändigt. Till stor del blir det ny planlösning där respektive årskurs kommer att ha sina klassrum, grupprum och övriga lokaler på olika våningsplan. Det blir även en mindre ombyggnad av den lägre byggnaden på skolområdet (B-huset), som får en ny NO-sal.

Den nya Ramnerödsskolan beräknas vara klar för inflyttning vid skolstart 2022, till dess är nuvarande högstadium kvar.

Läs mer om byggprojektet