Skredsäkring kan starta i hamnen

Den 9 oktober 2013 beslutade Kommunfullmäktige att de 38 miljoner kronor som sedan tidigare finns avsatta ska användas för att skredsäkra hamnområdet.

Flera kajer och områden är avspärrade på norra och södra sidan av Bäveån samt vid Sörvik.

Flera kajer och områden är avspärrade på norra och södra sidan av Bäveån samt vid Sörvik.

Beslutet innebär att det nödvändiga arbetet med att minska risken för ras och olyckor vid Badökajen kan starta nu i vinter.

Skredsäkringen är en del av ett större projekt, Mellan broarna i Uddevalla, som omfattar en långsiktig plan av hela hamnområdets framtida användning.

Projektet som omfattar hamnområdet mellan Västerbron och Uddevallabron kommer att innebära mycket samordning och förhandlingar mellan både interna och externa parter.
- Hamnen har en stor potential för kommunens framtida utveckling och det är många som har intressen i området, säger Sten-Anders Olsson.

För mer information kontakta gärna:
Sten-Anders Olsson
Projektledare
Telefon 0522-69 63 64

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00