En livskraftig handelsstad

Uddevalla är en handelsstad – det råder det ingen tvekan om. Enligt en undersökning hamnar kommunen på andra plats när Västra Götalands handelsstäder rankas. Men också högteknologiska spjutspetsföretag tar för sig.

Fika i centrum

De många fiken har blivit lite av Uddevallas signum och uddevallabornas andra vardagsrum.

När man beräknar hur stark en kommun är på handel tas ett handelsindex fram. Detta ställer inflöde mot utflöde. Det vill säga: det Uddevallas invånare handlar för i andra kommuner ställs mot det besökare handlar för här. Skulle in- och utflöde vara lika stort blir index 100. Uddevalla låg 2013 på 143. Det är högt – näst högst i Västra Götaland faktiskt.

Förklaringen till Uddevallas framgång inom handel faller mycket tillbaka på läget. Kommunikationerna är utmärkta med motorvägen E6 som ryggrad. Det är helt enkelt lätt att ta sig till Uddevalla för att handla. Och sedan föder framgång framgång. Det ser man tydligt inte minst på handelsområdet Torps tillväxt med bland annat Ikeas etablering. Området har vuxit år för år och det finns planer på ytterligare tillväxt.

Men handeln i Uddevalla är inte enbart Torp – centrala Uddevalla med sina handelsstråk och gallerior utgör en livskraftig kärna för regionen. De många fiken och restaurangerna tillför ytterligare en dimension till shoppingupplevelsen. Företagen i centrum har dessutom ett intensivt samarbete via Uddevalla Centrumutveckling, en organisation där kommun, närings- och verksamhetsidkare och fastighetsägare tillsammans verkar för ett attraktivt och levande centrum.

Även transportsektorn är stark i Uddevalla. Och återigen är läget förklaringen. Uddevalla ligger strategiskt till mellan de två huvudstäderna Köpenhamn och Oslo. Dessutom är Uddevalla hamn en av de största allround-hamnarna i Sverige med omkring 300 fartygsbesök per år.

Näringslivet utanför handel, bygg och transport växer det med. Framför allt är det mindre men tekniskt avancerade företag som blir fler. Den kunskap som fanns under varvsepoken har stannat kvar och tagit nya vägar. Varje år startar omkring 300 nya företag i kommunen. Ytterligare ett tecken på hur livskraftig kommunen är.

Vill du starta nytt eller etablera ditt företag i Uddevalla?
Kontakta gärna våra företagslotsar för råd och stöd.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00