Så här parkerar du rätt i centrum

Den första veckan i april övergår vi till de nya parkeringsreglerna i Uddevalla. I centrums zoner gäller nu olika tidsbegränsningar och avgifter.

Parkering vid Kampenhof

- Vi hoppas att detta blir en förbättring så att besökare till centrum får lättare att hitta en ledig parkeringsplats, säger gatu- och parkavdelningen.

Detta gäller i de olika zonerna

De nya reglerna innebär att du på vardagar klockan 10-18 och på lördagar klockan 10-14 kan parkera vid:

  • Röd zon – max en timma, tio kronor per timma
  • Gul zon – max två timmar, fem kronor per timma
  • Grön zon – dagparkering, fem kronor per timma eller 30 kronor per dag

Kvällar, nätter och helgdagar finns inte några tidsbegränsningar eller avgifter, förutom i röd zon där två kronor per timma gäller. Dag före helgdag gäller lördagens regler.

Avgiftsfri parkering kommer att finnas på flera platser i centrum. I röd och gul zon införs flera 15-minutersparkeringar. På Kampenhofsområdet införs fri parkering i tre timmar på avgränsade platser.

  • Blå markering – max 15 minuter gratis
  • Lila markering – max tre timmar gratis

- Första veckan kommer parkeringsvakterna att jobba med att informera och lördag 2 april har vi också parkeringsvärdar i centrum som informerar och hjälper alla att göra rätt.

Beslutet om de nya parkeringsreglerna är taget av Kommunfullmäktige 9 december 2015. De nya parkeringsreglerna kommer att utvärderas 2017, ett år efter införandet.

Om en automat är ur funktion kommer du att hänvisas till annat betalsätt eller att betala vid närliggande parkeringsautomat. Vid kommunens parkeringsautomater kan du betala med kort, mynt, sms eller appen sms-park.

För mer informationkontakta gärna:
Kundtjänst Samhällsbyggnad
Telefon 0522-69 64 00

Parkeringszoner i Uddevalla centrum

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00