Första stormötet för Urban Platsinnovation

Nu har parterna i projektet Urban Platsinnovation träffats i Lysekil för ett första stormöte. Projektets mål är att skapa mer liv, rörelse och aktivitet i centralorternas centrum.

Lära av varandra och dela erfarenheter var huvudtema för stormötet i Lysekil.

Lära av varandra och dela erfarenheter var huvudtema för stormötet i Lysekil.

Fokus för dagarna var att lära av varandra och planera projektet på övergripande nivå. Alla deltagare presenterade sina kommuner och vilka förutsättningar, aktiviteter och utmaningar som finns.

- Engagemanget bland deltagarna är stort och det finns en vilja att dela med sig av både kunskap och nätverk vilket är väldigt värdefullt, säger Cia Säll, projektledare på övergripande nivå.

En viktig del av projektet är att samverka och hitta nya lösningar med hjälp av varandras styrkor och erfarenheter. Projektet fortsätter nu genom att alla parter arbetar vidare på hemmaplan för att planera för lokala aktiviteter. Nästa stormöte blir under oktober månad i Fredrikstad i Norge.

Urban Platsinnovation 

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.

Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.

Mer information om interreg


För mer information, kontakta gärna:

Sophie Carling
Projektledare & Näringslivsutvecklare, Tillväxtavdelningen Uddevalla kommun
Telefon 0522-69 61 53

Anders Brunberg
Chef Tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun
Telefon 0522-69 60 61


logga interreg

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00