Hur ska det nya badhuset byggas vid Walkesborg?

Nu är äntligen ett beslut taget om placering och budget för att bygga ett nytt badhus i Uddevalla. Två viktiga milstolpar för att komma vidare i projektarbetet.

Skiss av hur ett nytt badhus kan placeras vid tomten Windingsborg. Illustration av Pyramiden arkitekter.

Beslutet om budget innebär att Kultur och fritid måste omarbeta sitt lokalprogram, det vill säga vad badhuset ska innehålla. Originalförslaget på innehåll beräknades kosta 500 miljoner men Kommunfullmäktige har nu beslutat att badhuset får kosta max 400 miljoner.

Utöver justeringen i lokalprogrammet blir nu nästa steg:

  • Kostnadsbedömning av projektet och avstämning mot budget på 400 miljoner.
  • Ta fram en ny detaljplan för tomten Windingsborg (där Walkesborg ligger). 
  • Upphandla arkitekt och entreprenad för själva bygget.

Samtidigt måste också påverkade parter som gatu- och parkavdelningen, Västvatten och Uddevalla energi planera för arbetet att dra om vägar, dagvattenledningar, fjärrvärme med mera.

- Det är ett omfattande arbete som nu väntar och vi kan i dagsläget inte ange någon tidsplan men politikernas förhoppning är att vi tar vårt spadtag 2018, säger Bo Kleberger som är projektledare.

Walkesborg planerar att hålla öppet under byggtiden

För att det gamla badhuset ska kunna hålla öppet så är planen att bygga det nya badhuset kring det gamla. Det vill säga vid ytorna i parken framför Walkesborgs entré och där gamla idrottshallen ligger. När bygget sedan är klart så rivs det gamla badhuset och platsen blir istället parkering.

För mer information kontakta gärna:
Kundtjänst
Samhällsbyggnad
Telefon 0522-69 64 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00