Medborgarlöfte ska göra Kampenhof tryggare

Polisen och Uddevalla kommun lovar att arbeta för en tryggare miljö i Uddevalla centrum. Särskilt fokus riktas mot bussterminalen Kampenhof. Flera aktiviteter ska genomföras under 2017 och presenteras i ett gemensamt medborgarlöfte i dag.

Kommundirektör Peter Larsson och Nina Heyden, chef lokalpolisområde Västra Fyrbodal, skriver under medborgarlöftet.

Kommundirektör Peter Larsson och Nina Heyden, chef lokalpolisområde Västra Fyrbodal, skriver under medborgarlöftet.

- Medborgarlöftet är ett gemensamt åtagande även om polisen tagit initiativet. Löftet innehåller konkreta insatser och jag är glad att det handlar om ökad trygghet i centrum och i vår offentliga miljö. Detta ligger helt i linje med kommunens viljeinriktning att satsa på centrum, säger kommundirektör Peter Larsson.

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten i Uddevalla? Då är du välkommen att höra av dig till:

Kontaktperson i Uddevalla kommun
Björn Segelod, säkerhetschef
Telefon 0522-69 65 65

Kontaktperson hos polisen
Peter Svernling, kommunpolis i Uddevalla.
Telefon 010-565 17 98

Björn Segelod, säkerhetschef i Uddevalla kommun och Peter Svernling, kommunpolis i Uddevalla.

Björn Segelod, säkerhetschef i Uddevalla kommun och Peter Svernling, kommunpolis i Uddevalla.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00