8fjordar får internationell uppmärksamhet

Projektet 8fjordar som drivs av kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv får nu internationell uppmärksamhet. Nyligen publicerade den vetenskapliga tidskriften ICES Journal of Marine Science en artikel om 8fjordar, skriven av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Uddevallabron

8fjordar arbetar bland annat med en ekosystembaserad fiskförvaltning. Det betyder att de som berörs av fiskförvaltningen i området får vara med och påverka utformningen av beslut som rör fisket och ekosystemen. Ekosystemansatsen innebär också att man tar hänsyn till hela ekosystemet och syftar till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

- Det är jätteroligt att vårt arbete med 8fjordar uppmärksammas internationellt. Inom projektet samarbetar vi kontinuerligt med markägare, företag, föreningar och andra innan vi genomför åtgärder som syftar till att förbättra fjordmiljön, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Projektet 8fjordar omfattar fjordarna mellan och innanför öarna Tjörn och Orust. I projektet vill man ta reda på hur det ser ut i dessa fjordar, och se om det går att förbättra miljön samtidigt som möjligheterna till friluftsliv ökar och näringslivet utvecklas. Åtgärderna som genomförs inom 8fjordar ska ligga i linje med de nationella miljömålen - ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Under 2017 påbörjas ett arbete med fokus på vandringshinder för fisk i vattendrag inom Uddevalla kommun.

- Vi kommer att titta på olika åtgärder som kan underlätta för fisken att vandra. Framförallt handlar det om lax, öring och ål som kan hindras av stenblock, klipphällar, gamla dämmen och liknande, säger Sofia Ström.

Mer information om 8fjordar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00