Nu ska den marintekniska industrin i Bohuslän kartläggas

Den marintekniska industrin i södra Bohuslän ska kartläggas för att se hur man kan utvecklas och bli mer konkurrenskraftig i framtiden. Nu har Uddevalla kommun fått pengar till en förstudie.

Förstudien ”Konkurrenskraftig Marinteknisk Industri”, som Tillväxtavdelningen på Uddevalla kommun har ansökt om, har blivit beviljad stöd av Västra Götalandsregionen. Under sju månader kommer den marintekniska industrin i södra Bohuslän att kartläggas för att se hur näringen på bästa sätt kan utvecklas och bli mer konkurrenskraftig för framtiden.

Detta gör Uddevalla kommun som projektägare, tillsammans med fem andra kommuner; Stenungsund, Orust, Tjörn, Kungälv och Öckerö samt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), Swerea IVF och Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF).

 

Kontaktperson

Anders Brunberg, chef TIllväxtavdelningen
0522-69 60 61

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00