Miljonsatsning för att nå unga arbetslösa

Under våren startar en uppsökande verksamhet för att hitta unga arbetslösa som inte är inskrivna på arbetsförmedlingen. Uddevalla kommun har fått 2,3 miljoner kronor i statliga medel för detta ändamål. Utöver detta satsar kommunen 15 miljoner kronor under 2017 på riktade insatser till unga arbetslösa i åldrarna 16-24 år, med bland annat fler traineejobb, ett omfattande utbildningsutbud och ungdomsanställningar i kommunen. 

Presskonferens om unga arbetslöshet

Ulf Larsson chef Uddevalla vuxenutbildning, Kemal Basic, sektionschef arbetsförmedlingen, Rasmus Sjöling, projektledare arbetsförmedlingen/arbetsmarknadsavdelningen, Pia Strömsholm chef arbetsmarknadsavdelningen, Evy Gahnström, kommunalråd och Stefan Skoglund, ordförande socialnämnden.

Färska siffror från arbetsförmedlingen visar att 12,5 procent av ungdomarna i åldrarna 16-24 år i Uddevalla är öppet arbetslösa eller i något program, detta motsvarar 425 personer. De ungdomar som inte är inskrivna på arbetsförmedlingen är inte inräknade i denna siffra, här finns ett mörkertal. Arbetsförmedlingens och kommunens gemensamma mål är att minska ungdomsarbetslösheten genom att fler ska få gymnasieexamen, att motivera skoltrötta, informera ungdomar om att det finns insatser att få, höja anställningsbarheten och hitta ”hemmasittarna”.

- Ingen ungdom ska behöva börja sitt liv i arbetslöshet. Det ska vara en rättighet att ha ett arbete, men också en skyldighet. Nu ska vi vara ännu mer offensiva för att fånga upp de ungdomar som inte har ett arbete, säger Evy Gahnström, kommunalråd och ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Två personer ska anställas som ska söka upp de unga arbetslösa som fortfarande bor hemma men inte studerar eller är inskrivna på arbetsförmedlingen. Via sociala medier, föräldrar, kompisar, mötesplatser, fritidsgårdar eller andra nätverk hoppas man kunna nå dem. Dessutom ska ett antal unga ambassadörer anställas i Tureborg, Dalaberg och Hovhult, som kan berätta om sin erfarenhet av ungdomsanställning inom den kommunala verksamheten. I kommunens ungdomssatsning 2016 har 102 ungdomar haft en ungdomsanställning. Av dessa har 28 procent gått vidare till anställning.

Traineejobb, utbildningskontrakt, praktik, jobbcoachning, program och kurser via Uddevalla vuxenutbildning och mycket annat kan också erbjudas unga i kommunen.

- Vi vill visa att det finns insatser för alla. En del är skoltrötta och kanske inte kan klara en hel gymnasieutbildning. Då är det viktigt att göra ungdomarna anställningsbara på andra sätt, att få komma in och prova att jobba kan vara en bra väg, säger Pia Strömsholm, chef arbetsmarknadsavdelningen.

- Det kan finnas många skäl till varför man inte avslutat sina gymnasiestudier. Vi har ett flexibelt arbetssätt och försöker se vad som passar den enskilde bäst. Är det exempelvis en ungdom som vill utbilda sig inom ett bristyrke och den utbildningen inte finns här, så kan vi köpa den från annan utbildare, säger Ulf Larsson, chef för Uddevalla vuxenutbildning.

Sedan mars förra året finns en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Uddevalla kommun. Den innebär bland annat att man som ung arbetslös kan träffa flera olika handläggare vid ett och samma tillfälle i en lokal på I17-området, för att se vilken insats som passar ungdomen bäst.

- Det är det bästa vi har gjort, att samlokalisera oss. Vi har hittat och kartlagt 450 ungdomar under förra året, säger Kemal Basic, sektionschef Arbetsförmedlingen Uddevalla.

Mer information och statistik

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00