Uddevalla kan få 3D-center

Ett kompetenscenter för tillverkning med 3D-skrivare kan stärka Uddevallas näringsliv. Nu ska förutsättningarna för ett sådant center utredas.

Tillverkning i 3D-skrivare.

Uddevalla kommuns tillväxtavdelning har fått ytterligare en ansökan godkänd. Västra Götalandsregionen har nu beviljat stöd till förstudien ”Framtidens Industri inom Additiv Tillverkning med Kompositer”.

Under drygt sex månader ska förutsättningarna utredas för att etablera ett regionalt kompetenscenter för additiv tillverkning inom keramer och kompositer med placering i Uddevalla. Additiv tillverkning är en teknik där föremål byggs upp skikt för skikt utifrån en datormodell, till exempel genom 3D-skrivare.

Kompetenscentret ska kunna utveckla det lokala näringslivet och bidra till regional konkurrenskraft inom additiv tillverkning. Projektet ska utmynna i en rapport som föreslår en strategi hur ett sådant utvecklingsnav ska kunna bli verklighet.

Till förrstudien rekryteras en styrgrupp med representanter från Högskolan Väst, Chalmers Tekniska Högskola, Swerea, Elitkomposit, Uddevalla kommun och Trollhättan kommun.

Vill du veta mer?
Kontakta vår Näringslivsutvecklare Clas Mellby, clas.mellby@uddevalla.se, tel. 0522-696189

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00