Ny kvalitetsmätning av Uddevalla kommun

Antalet nystartade företag i Uddevalla har ökat kraftigt jämfört med förra året. Uddevalla kommun är också bäst i landet vad gäller medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling. Det visar årets undersökning ”Kommunens kvalitet i korthet”, som utförs av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Uddevallabron

Mätningen omfattar ett 40-tal olika mått som visar kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med 250 andra kommuner. Frågorna är uppdelade i fem områden: tillgänglighet, trygghet, delaktighet/ information, effektivitet samt samhällsutveckling.

Kvalitetsmätningen visar att antalet nystartade företag i Uddevalla kommun har ökat från 5 i förra årets mätning till 6,5 per 1000 invånare i årets mätning. Även företagarnas omdöme om företagsklimatet har blivit bättre.

- Det är jätteroligt att Uddevalla kliver uppåt i rankingen som stad med mycket företagande, och att företagens omdöme om kommunen blivit bättre. Kommunen har under de senaste åren bland annat arbetat målmedvetet med SKL:s utbildningssatsning ”Förenkla- helt enkelt” för att förenkla företagens kontakter med kommunen. Detta tillsammans med att vi utvecklar vår organisation kan bidra till det positiva resultatet, säger Peter Larsson, kommundirektör.

Uddevalla kommer på delad första plats i landet med Upplands-Bro när det gäller medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling. I årets undersökning har också resultatet vad gäller andelen som får svar på e-post inom två dagar förbättrats kraftigt, från 77 procent till 97 procent.

- Det är fantastiskt roligt att Uddevalla kommer på första plats när det gäller möjligheterna för våra invånare att kunna påverka kommunens utveckling. Men medborgarna känner inte alltid till detta och där har vi ett förbättringsarbete att göra, säger Evy Gahnström (V), kommunalråd.

Jämfört med förra årets mätning har Uddevalla kommun också fått bättre resultat vad gäller antal dagar som man i behöver stå i kö till särskilt boende, samt andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. Positivt är också att antalet barn per personal i förskolan har minskat samt att antal elever i årskurs 3 som uppnått kravnivån i de nationella proven har ökat.

- Att minska barngruppernas storlek är ju ett av majoritetens löften. Det gynnar alla barn och i synnerhet de barnen som är i behov av särskilt stöd. Nu känns det bra att vi börjar se ett resultat, även om vi har lång väg kvar. Det är också roligt att se en ökning i brukarnas nöjdhet, vi jobbar aktivt med värdegrundsfrågor och reflektion inom socialtjänsten, säger Evy Ganhström.

Mer statistik i Kommun- och landstingsdatabasen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00