Riksdagspolitiker besöker Uddevalla vuxenutbildning

Måndag den 23 januari får Uddevalla vuxenutbildning besök av två riksdagspolitiker. Gunilla Svantorp, (S), ledamot i utbildningutskottet, samt Adnan Dibrani, (S), ledamot i skatteutskottet och suppleant i finansutskottet, kommer då till Uddevalla. Målet med dagen är bland annat att ta del av frågor om elevernas studieekonomi.

Uddevalla vuxenutbildning

Uddevalla vuxenutbildning

Under dagen kommer politikerna att få träffa elever och lärare inom olika verksamheter, studie- och yrkesvägledare, skolledning och tjänstemän på Uddevalla vuxenutbildning.

Riksdagpolitikerna Adnan Dibrani, (S) och Gunilla Svantorp, (S)

Riksdagpolitikerna Adnan Dibrani, (S) och Gunilla Svantorp, (S)

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00