Mötesplats Dalaberg har tilldelats Guldklövern

Mötesplats Dalaberg har tilldelats Guldklövern. Det är en utmärkelse från Centerpartiet till personer, organisationer och företag som gör extraordinära insatser.

Motiveringen lyder:
"På Mötesplats Dalaberg finns en mångfald av kunskap som berikar och skapar trivsel och trygghet för medborgaren i norra Uddevalla. Centerpartiet vill genom Guldklövern visa vår tacksamhet till Mötesplats Dalabergs personal för deras insatser vad gäller integration, information, bistånd i samhällsfrågor samt att skapa sociala nätverk för personer som använder sig av deras tjänster. Många vet inte hur otroligt viktig den lokala kommunala presentationen är för de personer som bor i norra Uddevalla. De möts alltid av en glad och tillmötesgående personal, varför vi vill uppmärksamma denna fina verksamhet som i flera år funnits som en del av Uddevalla kommuns arbete med lokal representation och tillväxt för en stadsdel".

Mötesplats Dalaberg fick Guldklövern av Centerpartiet

Personal på Mötesplats Dalaberg, från vänster: Göran Bartholdsson, Fehimo Abdulkadir, Henrik Sandberg, Amani Al-Hashimi, Zinab Parnian, Camilla Olsson (centerpartiet), Said Osman (enhetschef integration), Marielle Kjellerås och Hosam Waarie. Foto: Lisbeth Svernling

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00