Riksdagsbesök med fokus på elevernas studieekonomi

Uddevalla Vuxenutbildning har fått besök av riksdagsledamöterna
Adnan Dibrani (S) Skatteutskottet och suppleant i Finansutskottet och Gunilla Svantorp (S) Utbildningsutskottet. 

Riksdagsledamöter

"Hur fungerar elevernas studieekonomi?" 
Frågorna var många då Adnan och Gunilla träffade elever och lärare inom olika verksamheter, studie-och yrkesvägledare, skolledning och administration.

 

 

 

 

 

 

SFI lektion

Under ett lektions-
besök på SFI fick de ta del av ett bra sätt för eleverna att lära sig siffror, 
QR-koder som är länkade till filmer.

 

 

 

 

 

sammanfattning

"En mycket givande dag! Intressant, proffsigt och ett oerhört bra program"

sammanfattar Adnan och Gunilla dagens besök.

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00