Invigning av Skogslyckans förskola

På tisdagen klipptes bandet för de nya avdelningarna på Skogslyckans förskola. Invigningen firades med rundvandring i de nya lokalerna och smakprov på frukt. Byggnaden har plats för 36 barn och är invändigt utformad i samråd med förskolepersonalen.

Vivian Uddén och Katarina Eklöf får hjälp med bandklippningen.

Vivian Uddén och Katarina Eklöf får hjälp med bandklippningen.

Vivian Uddén, (MP), förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden klippte bandet tillsammans med tre barn vid entrén till byggnaden. Hon berömde förskolepersonalens arbete med att så snabbt göra det fint i de nya lokalerna. Förskolans rektor, Katarina Eklöf, nämnde bland annat att de är glada över tillskottet av nya platser. Nu har i princip alla barn skolats in i de nya lokalerna.

Den nya byggnaden på Skogslyckans förskola rymmer två avdelningar, en för yngre barn (Sillen) och en för äldre barn (Makrillen). I huset finns bland annat ateljé, matrum med plats för lek och möten, lekrum, vilorum/mysrum, mottagningskök, omklädningsrum och personalrum. I direkt anslutning till byggnaden ligger utegården som delas med de befintliga avdelningarna på Skogslyckans förskola.

Höj- och sänkbart skötbord, fönster i dörrarna till rummen och luftiga ytor i korridor och kapprum är några delar som är extra bra för både barn och personal i den nya byggnaden.

Så här fina är de nya lokalerna.

Så här fina är de nya lokalerna.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00