Innergårdar i centrum ska förädlas

Uddevallas innergårdar ska bidra till en mer attraktiv stadskärna. Nu har EU-projektet Urban Platsinnovation fått en processledare som ska arbeta med frågan.

Göran Åkermo

Göran Åkermo har precis börjat arbeta som processledare i EU-projektet Urban Platsinnovation. I projektet har Göran i uppdrag att på ett hållbart sätt förädla Uddevalla centrums innergårdar, göra dem tillgängliga och därigenom bidra till en attraktiv stadskärna. En viktig del för att detta ska lyckas är ett engagemang från fastighetsägare, näringsidkare, föreningsliv och medborgare.

Om projektet

Projektet Urban platsinnovation arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Förutom Uddevalla kommun deltar Strömstad, Trollhättan, Åmål och Lysekil, Högskolan Väst samt Fredrikstad kommune i Norge.

Vid frågor

Har du frågor eller förslag kontakta gärna Göran Åkermo på 0707-54 55 40, goran.empiricus@telia.com eller projektledare Sophie Carling på 0522-69 61 53.

Läs mer om Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation, Interreg

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00