Klartecken för byggnation av nytt badhus

Kommunfullmäktige beslutade igår att godkänna igångsättning av projektet med nytt badhus i Uddevalla. Ett nytt skissförslag från PP arkitekter för framtidens bad kommer att användas som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Det nya badhuset ska vara en tillgänglig mötesplats för alla åldrar och satsningen får kosta upp till 400 miljoner kronor.

Skiss på nytt badhus, PP arkitekter.

Skiss på nytt badhus, gjord av PP arkitekter.

Skissförslaget för Framtidens bad innehåller bland annat upplevelsebad med mulitbassäng och motionsbassäng, 50-meters bassäng med höj- och sänkbar botten samt hopptorn och trampoliner, rehabbassäng, barnbassäng, vattenrutschkana, relaxavdelning och flexibla omklädningsrum. Innehållet i det nya badhuset har arbetats fram i en bred medborgardialog, där invånare fått lämna sina önskemål om innehåll och funktion. Badhuset ska också präglas av stadens identitet och rummets känsla och anläggningen ska vara energieffektiv.

Enligt ett tidigare beslut i kommunfullmäktige ska Uddevallas nya badanläggning placeras på Windingsborg där nuvarande badhus Walkesborg ligger. För att kunna bygga ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt bad kommer Walkesborgsbadet och gamla idrottshallen att rivas innan ett nytt bygge kan starta.

För att lösa behovet av badmöjlighet under den tid Walkesborg tas ur bruk och rivs, samt nytt badhus byggs, pågår en utredning om tillfällig badlösning. Det handlar främst om att tillgodose skolornas simundervisning och träningsmöjligheter för Uddevalla sim. Kommunfullmäktige tog igår också beslut om att kultur- och fritidsnämnden skyndsamt ska slutföra denna utredning.

Kultur- och fritidsförvaltningen utreder just nu dessa tre olika alternativ till placering av tillfälligt bad:

1. Bygga in Landbadets undervisningsbassäng och 50-metersbassäng.

2. Anlägga provisoriska simbassänger i en extern lokal som kommunen hyr.

3. Skapa en ny lokal med provisorisk undervisningsbassäng och 25-metersbassäng inom området vid Rimnershallen/Rimnersvallen.

- Med kommunfullmäktiges beslut kommer vi ett steg närmare ett nytt badhus och det är fantastiskt! Vi inser att det kommer att bli konsekvenser under byggprocessen, men det är viktigt att skapa de allra bästa förutsättningarna för det nya badhuset. Framtidens bad ska vara en badanläggning för alla målgrupper, både en idrottsanläggning och en mötesplats för friskvård, säger Anna Reinhardt, tf avdelningschef kultur- och fritidsförvaltningen.

Några skisser ur skissförslaget för Framtidens bad av PP arkitekter

Se på kommunfullmäktiges sammanträde 8 februari

För mer information, kontakta gärna:

Malin Bengtsson
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon 0522- 69 65 08

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00