Uddevallas befolkning fortsätter öka!

Uddevalla har nu 55 164 invånare enligt nya uppgifter från SCB:s (Statistiska centralbyrån) befolkningsstatistik. Under 2016 ökade Uddevalla sin befolkning med 984 personer.

Folk på stan

Under 2016 föddes 646 barn i kommunen, medan 552 kommuninnevånare avled. Detta leder till ett födelseöverskott på 94 personer.

Totalt för hela Västra Götalandsregionen är siffran
1 671 783 som är bosatta här.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00