Landbadet blir som nytt

Fram till sommaren pågår en stor renovering och uppfräschning av Landbadet. Allt ska vara klart till den 6 juni då badet öppnar för sommaren. Innan dess ska bland annat 50-metersbassängen målas om, ny marksten ska läggas och sittbänkar ska komma på plats.

Landbadet restaureras inför sommaren. Nya vattenledningar till 50-metersbassängen grävdes ned under vintern.

Landbadet restaureras inför sommaren. Nya vattenledningar till 50-metersbassängen grävdes ned under vintern.

Under vintern har nya vattenledningar till 50-metersbassängen dragits fram. Ett nytt och högre staket har kommit upp runt hela Landbadet, för att minska risken att obehöriga vistas på området efter stängningstid. Förstärkt belysning nattetid på Landbadet är ytterligare en säkerhetsåtgärd.

När tjälen släppt och det blivit lite torrare i marken ska ny marksten läggas runt 50-metersbassängen och bassängen kommer invändigt att målas om i blå färg. Nytt ytskikt med gummigranulat ska läggas runt barnbassängerna.

Tre nya duschpelare ska sättas upp liksom nya sittbänkar, picknickgrupper och rundbänkar kring de tre träden på området. Gångstråken på området kommer att asfalteras och byggnaden med omklädningsrum kommer att målas om.

I direkt anslutning till Landbadet, bredvid Strandpromenaden, planeras en ny tillgänglighetsanpassad toalett. Den kommer att vara uppvärmd och öppen året runt, och målet är att den också ska finnas på plats lagom till badsäsongen.

- Landbadet kommer nu att bli tryggare, mer tillgängligt och trevligare för alla badbesökare. Vi har haft en mild vinter, så vi ligger bra till i tidsplanen för renoveringsarbetet. När allt är klart har vi en anläggning som ska hålla minst tio år framöver, säger Malin Bengtsson, enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Det kommer även fortsättningsvis att vara fri entré till Landbadet. Till sommaren blir det full aktivitet vid utomhusbadet med försäljning i kiosken.

Under förra året genomfördes första etappen i förnyelsen av Landbadet då bland annat reningsanläggningen renoverades, barnbassängerna målades om och hoppbassängen fylldes igen och ersattes med ett soldäck.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00