Tryggare vardag med bilder i mobilen

Hedegärde hemtjänstgrupp har under några månader testat att ha bilder på hemtjänstpersonalen i sina mobiltelefoner. När de är hemma hos en vårdtagare kan de enkelt visa upp ett foto på vem i personalen som ska komma nästa gång.

Linn Jendmyr från Hedegärde hemtjänstgrupp visar Jan-Erik bilder på personalen i mobilen.

Linn Jendmyr från Hedegärde hemtjänstgrupp visar Jan-Erik bilder på personalen i mobilen.

- Det finns en trygghet i det och man lär sig vilka som ska komma. Jag tycker det är jättebra, säger Jan-Erik, som är en av alla de vårdtagare som får hjälp hemma.

Linn Jendmyr arbetar i Hedegärde hemtjänstgrupp och är ansvarig för pilotprojektet med bilder i mobilen, ett arbetssätt som nu ingår i hemtjänstgruppens ordinarie verksamhet. Hon berättar att reaktionerna från de äldre bara varit positiva.

Arbetssättet kommer extra väl till nytta när nya vårdtagare ska få hemtjänst och innan de har lärt känna personalen.

- Och speciellt nu inför sommaren, när det blir många semestervikarier och många nya ansikten. Då kommer vi att lägga in bilder på alla vikarier i våra telefoner. Det underlättar ju även för de nya vikarierna att lära sig vad alla kollegor heter och hur de ser ut, säger Linn Jendmyr.

Att använda bilder i mobiltelefonen är ett resultat av Uddevalla kommuns medverkan i  Innovationsguidens pilotprojekt. Projektet drivs på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och målet är att hitta metoder för att förnya verksamheter inom offentlig sektor. I Innovationsguiden utgår man från användarnas behov och skapar lösningar utifrån det.

I pilotprojektet på Hedegärde fick åtta vårdtagare med hemtjänst och åtta utan hemtjänst föra dagbok under ett par veckors tid om i vilka situationer man kände trygghet eller otrygghet. Av svaren bland de som hade hemtjänst framkom att det var mycket viktigt att veta vem som kommer vid nästa besök, för att känna trygghet. Det var då idén föddes om att ha bilder på personalen i mobiltelefonen.

- Detta har fallit väldigt väl ut och det är roligt att det fått sådan uppmärksamhet. Fler hemtjänstgrupper är intresserade av att göra samma sak och andra kommuner har hört av sig, så vi hoppas arbetssättet sprider sig, säger Ulrika Olsson, enhetschef socialtjänsten.

Inom socialtjänsten pågår satsning på fler digitala lösningar, bland annat inom hemtjänsten. Digitala dörrlås hos vårdtagarna och digitala trygghetslarm är några exempel.

Mer information om Innovationsguiden

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00