Rökfri kommun för bättre hälsa

Uddevalla kommun vill vara en förebild i folkhälsoarbetet. Nu tar kommunen ett stort steg i detta hälsofrämjande arbete och inför rökfria arbetsplatser och förbud mot rökning under arbetstid.

Rökfritt tack

Bestämmelserna innebär att det inte är tillåtet med rökning i anslutning till kommunens verksamheter och omgivande tomtmark. Även e-cigaretter omfattas av förbudet.

- Vi vill uppmuntra till en god hälsa hos alla som jobbar hos oss och vi vill vara goda förebilder. Uddevalla kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö och ett långsiktigt hållbart yrkesliv, och vi jobbar aktivt med att främja hälsan hos kommunens anställda, säger Peter Larsson, kommundirektör.

För att stötta anställda med att bli rök- och tobaksfria erbjuder kommunens personalavdelning hjälp antingen individuellt eller i grupp. Det finns också möjlighet för kommunanställda att få ekonomisk ersättning för receptfria nikotinhjälpmedel under tre månader.

De nya bestämmelserna omfattar kommunens lokaler och fordon, och rökning är heller inte tillåten i närheten av entréer eller fönster. Rökfria arbetsplatser innebär att elever, omsorgstagare, brukare eller medarbetare inte ska utsättas för tobaksrök eller tobakslukt.

De nya bestämmelserna för rökfria arbetsplatser i Uddevalla kommun beslutades av kommunstyrelsen den 22 februari.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00