Nu ska ungas kunskaper om EU öka

Hur fungerar EU egentligen och hur kan jag påverka besluten i Europaparlamentet? Nu ska ungas kunskap om det europeiska samarbetet bli bättre. Uddevalla gymnasieskola är nyligen utvald att vara med i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram.

Magnus Jinnefelt och Marie-Louise Klevestedt vill öka kunskapen om EU.

Lärarna Magnus Jinnefelt och Marie-Louise Klevestedt vill öka kunskapen om EU hos unga.

Sammanlagt är det 21 skolor i landet som är med i ambassadörsskoleprogrammet, målet är att 2000 skolor inom hela EU ska delta. Syftet är att höja kunskapsnivån hos ungdomar om vad EU är och hur unionen fungerar. Ett annat syfte är också att höja valdeltagandet i nästa val till Europaparlamentet, som hålls 2019.

- Att sprida kunskaper är viktigt med tanke på en växande populism och Brexit. Det är viktigt att vi har en fortsatt bra och fredlig utveckling i Europa, jag ser EU som ett fredsprojekt. Vi får en rikedom om vi samarbetar och möter människor med olika etniska bakgrunder och erfarenheter, då blir samhället mer tolerant, säger Marie-Louise Klevestedt, lärare på samhällsprogrammet med internationell inriktning på Uddevalla gymnasieskola.

Hon och lärarkollegan Magnus Jinnefelt på gymnasieskolans ekonomiprogram är kontaktpersoner för Uddevallas medverkan i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram. Inom gymnasieskolan kommer det att bli särskilda utbildningssatsningar för att öka kunskapen om Europaparlamentet och EU. Tack vare ambassadörsskoleprogrammet kan det exempelvis bli lättare att bjuda in någon parlamentariker från EU till Uddevalla och via nätverket med andra skolor kan tips och goda idéer spridas.

- Våra elever kommer att få delta i EU-rollspel, bevaka Europaparlamentets arbete och undersöka hur man kan påverka de beslut som fattas. I webbplattformen eTwinning kan vi samarbeta och diskutera med någon klass från exempelvis Spanien, Bulgarien eller Frankrike - det finns många möjligheter, säger Marie-Louise Klevestedt.

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram kommer att pågå åtminstone fram till 2019. Närmast i tiden ska en aktivitetsplan arbetas fram för gymnasieskolans medverkan, alla gymnasielärare ska få information och ett antal elever ska utses till juniorambassadörer som också kan sprida kunskap om EU.

- Europaparlamentets beslut är inrikespolitik. Detta har inte nått hela vägen ut till allmänheten men nu hoppas vi att kunskapen sprider sig. Enligt Sveriges kommuner och landsting är 60 procent av de beslut som fattas i kommunfullmäktige en direkt följd av beslut fattade i EU, vi berörs i allra högsta grad av det som sker i Europaparlamentet, säger Marie-Louise Klevestedt.

Mer information om Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram

Se film

Logotyp

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00