Tryggare och mer tillgängligt kring stationen i Ljungskile

Nu är ombyggnationen av Ljungskiles stationsplan snart klar. Just nu planeras det för vårens plantering av växtlighet och blommor.

Stationsplan Ljungskile.

Stationsplan Ljungskile.

Stationsplan har blivit mer tillgänglig så att det blir lättare att ta sig fram med till exempel barnvagn, rullator och rullstol. Eftersom stationen
ligger på en höjd så har det byggts en ramp som är tillgänglighets­anpassad. Den ska också kompletteras med en ledstång inom kort.

- Vi har haft hjälp av en tillgänglighets­expert vid planering och utformning vilket har varit mycket värdefullt, säger Jonas Sand och Niklas Karlsson på samhällsbyggnad.

Platsen har också gestaltats om för att bli mer attraktiv och upplevas tryggare. Den gamla smågatstenen har till viss del återanvänts. Ny belysning och tre soffor har satts upp samt en sittbänk gjord av ett granitblock från den gamla perrongen. De öppna jordytorna kring rampen, granitmuren och den gamla Linden kommer att planteras med växtlighet och blommor så snart våren kommer.

Nu finns både tre timmars- och dygnsparkering för bilar samt 30 nya cykelställ som möjliggör ramlåsning. Det har också förberetts för två laddstolpar till elbilar.

- Vi hoppas att ljungskileborna tycker att den nya stationsplan blivit vackrare och att det blir en plats där de kommer att trivas, säger Jonas och Niklas.

Stationsplan Ljungskile cykelställ.

För mer information kontakta gärna:
Kundtjänst
Samhällsbyggnad
Telefon 0522-69 64 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00