Samhällsorientering för unga nyanlända

Vilka traditioner har man i Sverige? Hur fungerar sex, samlevnad och relationer här? Vad står de politiska partierna för? Under hösten och vintern har sammanlagt ett 30-tal nyanlända killar i gymnasieålder gått en kurs i samhällsorientering för unga.

Samhällsorienteringen för unga är väldigt uppskattad.

Samhällsorienteringen för unga är väldigt uppskattad.

Upplägget har varit att träffas en gång i veckan efter skoltid och under tre timmar diskutera värderingar och kulturskillnader. Deltagandet har varit frivilligt, och intresset från ungdomarna har varit väldigt stort.

Samhällsorienteringen för unga har varit ett pilotprojekt som genomförts av Nike ungdom, som är ett samarbete mellan Uddevalla gymnasieskola och arbetsmarknadsavdelningen. Gemensamt för alla ungdomar som deltagit i kursen är att de har varit i Sverige cirka ett år. Under våren kommer även en grupp med nyanlända tjejer att erbjudas samhällsorientering för unga.

- Vi har försökt att introducera den svenska kulturen och samtidigt bemöta ungdomarnas syn på olika saker. Under samhällsorienteringen har vi jobbat mycket med värderingar och tagit upp ämnen som kulturkrockar, politik, identitet, sex och relationer, säger Mauricio Olavarria, initiativtagare och konsulent på arbetsmarknadsavdelningen.

Vid träffarna har man varvat dramaövningar med samtal och föreläsningar på olika teman som rör svensk kultur. Ungdomarna har även fått träffa kommunpolitiker och gjort studiebesök på fritidsgården Bryggeriet.

- Vi har anpassat samhällsorienteringen till de frågor som är aktuella när man är ung och målet är att underlätta integrationen. Killarna vill gärna träffa svenska ungdomar men vet inte hur. Vi uppmanar dem att besöka fritidsgårdar och föreningar, men vill också utveckla vår kurs i samhällsorientering så att den fungerar som en mötesplats där även svenska ungdomar medverkar, säger Mauricio Olavarria.

Reaktionerna på kursen i samhällsorientering har överlag varit väldigt positiva. Några av ungdomarnas kommentarer:

”Bra att veta mer om traditioner, regler och relationer här.”

”Nu efter kursen tänker jag på annat sätt.”

Alla som deltagit i samhällsorientering för unga kommer att erbjudas en tre veckor lång sommarlovspraktik tillsammans med personal och andra unga från Nike ungdom. Syftet är att ungdomarna ska få arbetslivserfarenhet, träffa svenska ungdomar och fortsätta träna sin svenska. Dessa praktikplatser är extra utöver de 275 praktikplatser som kommunen erbjuder för alla ungdomar.

Utvärdering pågår just nu av samhällsorienteringen för unga. Efter sommaren kommer satsningen att fortsätta med fler grupper.

Mer information om Nike ungdom

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00