Se kommunfullmäktige från 8 mars

Nu kan du se gårdagens webb-tv inspelning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår beslutade bland annat kommunfullmäktige att ta bort vissa påverkanskanaler.

Se kommunfullmäktige från den 8 mars »

En del av de ärenden som togs upp:

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

 • Jämställdhetsarbete i Uddevalla kommun
 • Interpellation till kommunstyrelsens
  ordförande avseende arrangemang av Bo och leva-mässa
 • Interpellation till socialnämndens
  ordförande avseende gratis broddar till äldre
 • Motion om förskola på Sundstrand
 • Översyn av påverkanskanaler
 • Sammanställd budget 2017 samt revidering av kommunfullmäktiges
  styrkort 2015-2018
 • Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns taxa och avgifter 2017
 • Markanvisningsavtal för segelhotellet, del av Herrestads-Torp 1:3
 • Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland gäller från 2017-04-01

Se hela kallelsen »

Du kan även följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv. Nästa kommunfullmäktige är den 8 mars på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00