Arbetslösa utbildas för vård och omsorg

Nu har 16 arbetssökande gått en två veckor lång introduktionskurs till vård och omsorg. Under våren ska de ut och praktisera och förhoppningen är att de ska kunna sommarjobba inom vården. Satsningen är ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och kommunen.

arbetssökande får utbildning i förflyttningsteknik

Förflyttningsteknik ingår i introduktionen till vård och omsorg.

Bemötande, kännedom om hjälpmedel, etik och moral, hygien och förflyttningsteknik är några delar som ingår i vårdintroduktionen. Kursdeltagarna har även fått göra studiebesök på olika vårdavdelningar och på Uddevalla vuxenutbildning. Huvudkravet för att få gå introduktionskursen är att man vill arbeta med människor.

Med hjälp från kommunens arbetsmarknadsavdelning matchas nu de arbetssökande till olika passande arbetsplatser inom socialtjänsten. Där kommer de att göra praktik fram till slutet av maj.

- Gemensamt för alla som gått kursen är att de är intresserade av att arbeta inom vård och omsorg. Det är en mixad grupp i olika åldrar och det är roligt att hälften av deltagarna består av män. Deltagarna är väldigt positiva till denna satsning, säger Ewa-Lena Persson, konsulent på arbetsmarknadsavdelningen.

Efter genomförd praktik är målsättningen att de arbetssökande ska kunna stanna kvar på samma arbetsplats och sommarjobba. Den största andelen praktikplatser finns på vård- och omsorgsboenden, men också inom hemtjänst och boenden för personer med funktionsnedsättning.

Ett annat mål är att hälften av de arbetssökande ska börja utbilda sig till undersköterska i höst, för att kunna få en fast anställning så småningom.

- Den här satsningen är jättepositiv, vi har ett stort rekryteringsbehov inom socialtjänsten. Det är bra att man får en chans att bli anställningsbar. Deltagarna får ett stort försprång och kännedom om vad arbetet innebär med sin vårdintroduktion och praktik, som kan motivera till fortsatta studier, säger Marion Vaern, avdelningschef inom socialtjänsten.

Konceptet med introduktionskurs till vård och omsorg och efterföljande praktik kommer att fortsätta med 20 nya arbetssökande i höst. Planen är att introduktionskursen ska hållas två gånger per år.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00