Öppnare skog i Sanders dalar

Under vintern har den tätortsnära skogen i Fasseröd, Sanders dalar och vid Kurveröd gallrats och röjts. Resultatet är ett öppnare och ljusare parklandskap, som kan locka ännu fler att komma ut och röra sig i naturen.

Sofia Ström, David Alfredsson, Stig-Arne Bagger och Peter Nilsson

Kommunekolog Sofia Ström, skogsförvaltare David Alfredsson, verkstadschef Stig-Arne Bagger och arbetsledare Peter Nilsson från Fridhem servicecenter i det röjda området Sanders dalar.

- Området vid Sanders dalar är välbesökt, och används av både skolor och närboende. Röjningen är en del i kommunens satsning på att utveckla de tätortsnära skogarna och göra dem mer tillgängliga för allmänheten men samtidigt skydda naturvärdena, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Ris, sly och träd har gallrats bort i ett område som motsvarar 60 fotbollsplaner i storlek. Vid gallringen har man tagit särskild hänsyn till stora lövträd och sett till att de kan fortsätta att växa fritt, utan konkurrens av yngre träd. Det öppnare parklandskapet bidrar också till att människor kan känna sig tryggare när de rör sig i området, och bjuder in till lek och motion.

- Nu väntar vi bara på att det fryser på eller att det torkar upp i markerna innan vi kan köra ut ris och fällda träd. Uddevalla energi kommer att ta hand om ris och brännved, som eldas i Hovhultsverket och blir till fjärrvärme. Resten blir till virke, säger David Alfredsson, skogsförvaltare.

Ett antal trädstammar och några ansamlingar med ris kommer att ligga kvar i det röjda området för att gynna den biologiska mångfalden, både vad gäller växter och djur. I och med att mer sol kommer att nå in i skogen kommer markvegetationen att gynnas. Det gäller framförallt olika örter och blommor.

- Till våren och sommaren kommer det att bli riktigt fint här i Sanders dalar. Här finns redan många slänter med vitsippor och det kommer troligen att bli ännu fler, säger Sofia Ström.

Sammantaget har 10-15 personer i någon arbetsmarknadsåtgärd från servicecenter Fridhem arbetat i skogsområdet med att röja, fälla och samla ihop ris. Skogsarbetet kommer att pågå ett par veckor till i området kring Kurveröd och sker i samarbete med kommunens gata- och parkenhet. Nästa tätortsnära skogsområde som ska röjas ligger i Kapelledalen nära viadukten på Kapellevägen.

Tack vare röjningen får de äldre och stora träden mer livsutrymme, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Tack vare röjningen får de äldre och stora träden mer livsutrymme, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00