Familjerätten flyttar till ny adress

Från och med fredag 24 mars hittar du familjerätten på Junogatan 9. På grund av flytten är kontoret helt stängt både för besök och telefonärenden 21–23 mars.

Familjerätten flyttar.

Familjerätten har hand om ärenden som gäller faderskap, adoption, vårdnad, boende och umgänge.

De lämnar nu Kilbäcksgatan 26 och den nya adressen är alltså från 24 mars:

Familjekontoret
Sektionen för familjerätt
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Läs mer om familjerättens verksamheter, samt hur och när du kan kontakta dem (före och efter flytten):

Vårdnad, boende, umgänge

Adoption

Faderskap,föräldraskap

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00