Ny projektledare för bostadslösningar

Petra Viita jobbar sedan 1 februari på integrationsenheten. Hon har anställts som projektledare för Bostadsförsörjning för nyanlända – ett projekt som finansieras av Länsstyrelsen och som pågår fram till sista juni 2018.

Petra Viita

Petra Viita är projektledare för Bostadsförsörjning för nyanlända.

Hennes uppdrag är angeläget. Just nu råder det stor brist på bostäder i Uddevalla, precis som i de flesta andra kommuner i Sverige. Och det drabbar inte bara nyanlända utan även unga vuxna, många äldre och andra resurssvaga grupper.

Petra Viita kommer att arbeta intensivt med att skapa större samverkan mellan de kommunala bostadsbolagen, privata hyresvärdar, Hyresgästföreningen samt med både ideella och kommunala krafter som är engagerade i nyanländas bostadssituation.

– För att lösa bostadsfrågan måste alla krafter hjälpa till, betonar Petra Viita.

Sedan 1 mars 2016 finns en bosättningslag som gör det obligatoriskt för kommuner att ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket, via länsstyrelserna, som avgör vilka nyanlända som ska anvisas till vilken kommun. Förra året anvisades 84 personer till Uddevalla och under 2017 kommer 52 personer att bli anvisade hit.

I en ny samverkansgrupp som Petra Viita deltar i finns även ansvarig chef på integrationsenheten, socialtjänstens lokalstrateg samt representanter från individ- och familjeomsorgen och Uddevallahem. De träffas en gång i månaden, dels för att hitta konkreta lösningar för de nyanlända som blivit anvisade bostad i vår kommun, dels lösa behovet av bostäder för resurssvaga grupper som exempelvis vissa personer med funktionsnedsättning.

– Det är en svår uppgift. Samtidigt vill vi undvika boendesegregation – en fråga som Uddevalla kommun också jobbar aktivt med, säger hon.

För mer information, kontakta gärna:

Petra Viita
Projektledare
Telefon 0522-69 64 26

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00