Avlopp och kretsloppspriset 2017

Fredag 17 mars delas årets avlopp och kretsloppspris ut i Norrköping. Uddevalla kommun medverkar för att berätta om kunskapsutbytet som skett sedan Uddevalla mottog priset 2016.

Slambil

- Under året som gått har vi tagit emot många kommuner för studiebesök, föredrag och erfarenhetsutbyten eftersom de också arbetar med behovet att återföra näringsämnen i marken, säger Andreas Roos på samhällsbyggnad.

Förra året vann Uddevalla kommun avlopp och kretsloppspriset för att vi i samarbete med Västvatten och Uddevalla Energi visionärt och metodiskt byggt ett enkelt, ekonomiskt, och väl fungerande kretslopp för näringsämnen i avlopp från hushåll.

Under våren kommer Uddevallas kretsloppssystem att certifieras enligt svensk standard SPCR178 vilket blir en viktig kvalitetsstämpel. Uddevalla har ett nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet som hjälper till med utvärdering av toalettvattnets kvalitet och dessutom forskar på läkemedelsrester i olika slamfraktioner.

2017 går avlopp och kretsloppspriset till Petter Jenssen, professor vid NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, för hans arbete med kretsloppslösningar.

- Det är jättekul att Petter Jenssen tilldelas årets pris, han har tidigare besökt oss eftersom han var intresserad av vårt arbete i Uddevalla, säger Anna Thorén på samhällsbyggnad.

Deltagarnas film från studieresa till Haninge och Västerås
Prispengarna från avlopp och kretsloppspriset användes till att ta med lantbrukare, politiker och representanter från LRF på en "kretsloppsresa" till Haninge och Västerås. Där de fick träffa andra kommunrepresentanter, politiker, energibolag och lantbrukare som arbetar med att återföra näringsämnen från toalettvatten till jordbruksmark.

 

Läs om Uddevallas kretsloppssystem

För mer information kontakta gärna:
Anna Thorén
Samhällsbyggnad
Telefon 0522-69 73 75

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00