Nu är bandet klippt för Vita huset

Sex nya klassrum, grupprum, uppehållsrum och plats för upp till 180 elever. Nu är bandet klippt för de nya lokalerna på Västerskolan. Den nya skolbyggnaden går under namnet Vita huset efter förslag från eleverna själva.

Bandklippning för den nya skolbyggnaden.

Bandklippning för den nya skolbyggnaden.

Sedan några veckor tillbaka används de nya skollokalerna av Västerskolans alla elever i årskurs 4-6. Byggnaden är ljus och fräsch och har en total byggyta på 900 kvadratmeter. Samtliga elever har engagerat sig och fått lämna förslag till namn på den nya byggnaden, och efter omröstning vann namnet Vita huset.

På tisdagen var det dags för invigning av de nya lokalerna. På plats var elever, personal från Västerskolan, politiker och tjänstemän. Rektor Annika Egle Svensson hälsade välkommen och berättade att Västerskolan invigdes 1964, och att många om- och tillbyggnader har skett sedan dess.

Sedan förra terminen har två sjätteklasser från Sandersdalsskolan och en sjätteklass från Unnerödsskolan börjat gå på Västerskolan.

- Vi är jätteglada att vi fått jobba med fler elever det här läsåret, men det är inte förrän nu vi har ett gemensamt mellanstadium. Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga på olika sätt i tillkomsten av det här nya huset, sa hon.

Cecilia Sandberg, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, berättade sedan om skolpolitikernas roll. Hon överlämnade även ett presentkort med en summa pengar, som skolans elevråd får bestämma om. I sitt tal nämnde hon att utbyggnaden av kommunens skolor ska möta framtidens utveckling av Uddevalla.

- Vi planerar för bra skolbyggnader, bra skolskjutsar och bra skolmat, men framförallt för att ni ska lyckas i er skola. Och vi planerar för era barn och barnbarn, sa hon och riktade sig till eleverna.

Därefter invigdes den nya skolbyggnaden med bandklippning tillsammans med sex elever. Sång, rundvandring och glass till alla elever avrundade sedan den officiella invigningsceremonin.

Utegården kring skolbyggnaden kommer att färdigställas under våren. Alla klasser har lämnat önskemål på vad de skulle vilja förbättra ytterligare med det nya skolhuset, exempelvis mer asfaltsyta och cykelställ. Dessa synpunkter har framförts till barn och utbildningsförvaltningen, som i samråd med skolans elevråd ska se vad som är möjligt att genomföra.

Så här ser den nya skolbyggnaden ut på Västerskolan.

Så här ser den nya skolbyggnaden ut på Västerskolan.

Ett av de nya klassrummen.

Ett av de nya klassrummen.

Glada elever i ett av grupprummen.

Glada elever i ett av grupprummen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00