Uddevalla ska minska avfallet

Just nu tar kommunen fram ett förslag till ny avfallsplan. Planen kommer att innehålla åtgärder för att förebygga nedskräpning, minska avfall och vidareutveckla hållbar avfallshantering.

Hasselbacksparken

Skräpkorgar i Hasselbacksparken.

Avfallsplanen är ett viktigt verktyg för att långsiktigt värna om miljö, energi och ekonomi. Den har också koppling till infrastruktur, fysisk planering och folkhälsa.

- I arbetet med att ta fram en ny avfallsplan tittar vi också på hur vi kan förbättra vår service och skapa bättre möjligheter för alla att göra rätt, säger Paula Nyman som är renhållningsansvarig på Uddevalla kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden som är ansvarig nämnd för renhållningen i Uddevalla kommun har gett följande inriktningar för den nya avfallsplanen:

  • Den totala avfallsmängden ska minska
  • Avfallets farlighet ska minska
  • Nedskräpningen ska minska
  • Avfallets nyttigheter ska återvinnas och ingå i ett kretslopp
  • Fossiloberoende 2030

-Samhällsbyggnadsnämnden har inom dessa övergripande inriktningar också pekat ut några konkreta områden som de särskilt vill att vi tittar på i projektet. Det gäller exempelvis marint skräp, matsvinn, återvinning och återbruk, fortsätter Paula Nyman.

Avfallsplanen styrs av både lokala och nationella miljömål samt den nya avfallsplanen som Naturvårdsverket håller på att ta fram. Alla kommer att ha möjlighet att tycka till om den nya avfallsplanen som planeras ställas ut i september 2017.

- Vi ser ett behov av att kommunicera mer riktat till unga och till medborgare som behöver information på andra språk än svenska, säger Lars Cart-Lamy som är projektledare för arbetet med den nya avfallsplanen.

Efter utställningen och beslut i kommunfullmäktige kommer planen ingå i Uddevalla kommuns renhållningsordning där den ersätter gällande avfallsplan.

För mer information kontakta gärna:
Lars Cart-Lamy
Projektledare Uddevalla kraft
Telefon 0522-69 64 07

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00