Lär dig mer om internet på biblioteken

Denna vecka är det digital vecka på biblioteken. Kom till surfplatte-drop in, lär dig mer om näthandel och konsumenträtt, eller få hjälp med e-tjänsterna på Legimus.

Kom igång med internet under digitala veckan.

Kom igång med internet under digitala veckan.

Den digitala veckan, Get online week, är en kampanj som sker samtidigt över hela Europa under tiden 27 mars - 2 april. Kampanjveckan har tre teman: cybersäkerhet, e-tjänster samt arbete och entreprenörskap. Syftet med veckan är att se till att fler människor blir digitalt delaktiga.

På biblioteken i Uddevalla anordnas bland annat surfplatte-drop in där man tar med sin egen surfplatta och kan ställa frågor. Du som har en läsnedsättning kan få hjälp med att få ett konto registrerat på Legimus. Dessutom kan alla intresserade lära sig mer om näthandel och konsumenträtt när konsumentvägledare från Konsument Uddevalla informerar.

- Vi tycker det är viktigt att allt fler känner sig bekväma med den nya digitala tekniken och att fler vågar prova att surfa. Det är en demokratifråga att alla kan söka information på lika villkor, säger Annika Andersson, enhetschef på Uddevalla stadsbibliotek.

Hela programmet

Mer information om digitala veckan

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00