Dags att sopa bort gruset – det är vår!

Arbetet med att sopa bort allt isgrus på våra gator, gång-
och cykelbanor pågår. Sopningen påbörjas i de centrala delarna av Uddevalla
för att sedan fortsätta i Hogstorp, Ljungskile, och Lane Fagerhult.

Sopmaskin

- För att det ska damma mindre av farliga partiklar som finns i isgruset använder vi vatten för att spola ut gruset i gatan innan sopmaskinen kommer och tar hand om det, säger Fredrik Stengavel från gatu- och parkavdelningen.

I den preliminära tidsplanen kan du se när gatorna i ditt område ska sopas. Vädret eller andra oförutsedda händelser kan göra att planen förskjuts eller behöver läggas om.

Enligt tidsplanen ska det vara klart den 19 maj.

Grus från fastigheter får inte sopas ut till gatan utan ska omhändertas på den egna fastigheten.

Vi önskar våra cykelvänner en bra start på året!

Preliminär tidsplan för isgrusupptagning

För mer information kontakta gärna:
Kundtjänst
Samhällsbyggnad
Telefon 0522-69 64 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00