Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll

I framtiden kommer bristen på utbildad kökspersonal att bli mycket stor i Sverige. Uddevalla kommun deltar nu i ett pilotprojekt för att få nyanlända att satsa på utbildning och arbete inom storhushåll och restaurang. Projektet heter Future Kitchen.

Projektet Future Kitchen vill få nyanlända att satsa på arbete inom restaurang och storhushåll.

Projektet Future Kitchen vill få nyanlända att satsa på arbete inom restaurang och storhushåll.

I Uddevalla deltar sju nyanlända personer i pilotprojektet. Inledningsvis får deltagarna gå en två veckor lång introduktion, där grundläggande kunskaper i livsmedelssäkerhet och köksterminologi ingår. Nu ska deltagarna ut på tre månaders praktik i ett storhushåll inom kommunen, där de får handledning av särskilt utbildad kökspersonal.

- Vi har plockat ut nyanlända som verkligen är intresserade av restaurang och storhushåll, och som vill lära sig mer. Under sin praktiktid kommer de att utvecklas från att gå bredvid till att bli självgående i köket. Vårt mål är att de ska påbörja en utbildning inom restaurang och storhushåll till hösten, säger Simone Saul, chef för kommunens måltidsservice.

Arbetsmarknadsavdelningen och Uddevalla vuxenutbildning är också delaktiga i Future Kitchen. På vuxenutbildningen finns bland annat en två år lång utbildning inom restaurang och storhushåll med integrerad svenska. Där får studenterna lära sig all den yrkessvenska som hör till branschen.

- Vi hoppas att de nyanlända i projektet söker sig till vår utbildning. Branschen skriker efter personal och alla som går ut restaurangutbildningarna idag får jobb, säger Anette Birgersdotter Eriksson, rektor för restaurangutbildningarna på Uddevalla vuxenutbildning.

Sedan lång tid finns ett välutvecklat samarbete mellan vuxenutbildningen och kommunens måltidsservice. Restaurangeleverna har möjlighet att vikariera i de större köken inom kommunen under tiden de går sin utbildning.

- Det är bra för båda parter. Eleverna behöver praktik och de får en chans att visa framfötterna, vilket kan leda till ett fast jobb. Köken kan i sin tur få tag i framtida kollegor. De elever som går utbildningen med integrerad svenska är oerhört duktiga och drivna, säger Annette Birgersdotter Eriksson.

Future Kitchen drivs som ett pilotprojekt inom ramen för Måltid Sverige och i samverkan med Västra Götalandsregionen, Skolmatsakademin, Validering Väst, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Vara, Götene, Vänersborg och Uddevalla. Om pilotprojektet faller väl ut kommer arbetssättet troligen att spridas till övriga landet.

För mer information, kontakta gärna:

Anethe Johansson
Projektledare
Telefon 0522-69 70 87

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00