Kommunerna ska bli bättre på innovation

Kommunernas innovationsarbete kan skapa mer värde för medborgarna och samhället, genom att tillvarata resurser på nya sätt. Det var utgångspunkten när projektet iCare4 Fyrbodal samlade ett 40-tal personer i Vänersborg för en workshop i innovationsledning.

Workshop i Vänersborg

Projektet Idésluss iCare4Fyrbodal ska leda till stärkt innovationskraft och ökad samhällsnytta och innovationsförmåga i den kommunala sektorn. Tillväxtavdelningen i Uddevalla kommun leder projektet tillsammans med partnerna Trollhättans stad, Vänersborgs kommun, Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum och Entreprenörsarenan. En gemensam idésluss skall byggas upp för att ännu effektivare ta hand om och dela nyttiggörande produkter och tjänster.

– Förutsättningarna hos kommunerna är väldigt goda. Idag har vi haft en bra dialog och hittat många styrkor, bland annat att deltagarna har en stor medvetenhet. Vi kommer jobba vidare utefter var kommunerna befinner sig just nu och vad som är nästa steg för dem, säger Magnus Karlsson, professor på KTH och konsult inom standardiseringsarbete för innovationsledning.

Han ledde deltagarna under dagen tillsammans med Sara Modig från ModigMinoz, en av projektets externa rådgivare. Enligt Magnus Karlsson är det viktigt att kommunerna sätter upp tydliga system för hur de ska jobba med innovation.

– Hanterar vi skattebetalarnas pengar är det vår skyldighet att vi gör det på ett klokt sätt, så vi kan få mer värde för medborgarna för samma eller helst mindre resurser, säger han.

Syftet med dagen var att ge deltagarna en större förståelse för vad innovation innebär, vad som kännetecknar en innovativ organisation och vad man behöver för att arbeta systematiskt med innovation. Efter dagen hade varje kommun med sig ett commitment för innovationsledning hem.

– Det är redan flera delar av det här projektet som är uppe och på banan och springer jättebra och det finns ett stort engagemang och mandat från den politiska ledningen på flera håll. Energin hos de som jobbar med de här frågorna här idag är otroligt inspirerande, säger Sara Modig.

Läs mer om iCare4 Fyrbodal.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00