Kom och se Kungstorget i nytt ljus

Är du nyfiken på hur Kungstorget kan se ut med ny belysning? På kvällen tisdag 11 april blir torget och Hasselbacken upplysta på ett nytt sätt. Provbelysningen startar klockan 22 och pågår cirka en timme.

Välkommen till provbelysning av Kunsgtorget tisdag 11 april.

Välkommen till provbelysning av Kunsgtorget tisdag 11 april.

Anledningen är att kommunen vill testa ett koncept till belysning som konsultföretaget WSP tagit fram.

- Vi kommer att belysa husfasader, träd och statyn på torget och se i vilken riktning ljuset går för att bli säkra på att förslaget fungerar och om vissa korrigeringar behövs. Vi behöver också synpunkter från fastighetsägare, affärsidkare och allmänhet om vad de tycker. Alla intresserade är välkomna, säger Salwan Zaynal, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.

En ny belysning av Kungstorget och Hasselbacken ingår som en del i den kommande ombyggnationen av torget, som beräknas starta under 2018.

Redan innan sommaren i år kommer ny gatubelysning att sättas upp på Lilla och Stora Nygatan. Även kring Margretegärdeparken kommer gatubelysningen att bytas ut till en bättre med starkare ljus på Kilbäcksgatan och Torggatan. Dessa åtgärder är en del av kommunens handlingsprogram för belysning i centrala Uddevalla.

- Den förbättrade belysningen på dessa gator kommer att skapa mer ljus i områden som idag upplevs som otrygga och mörka, säger Salwan Zaynal.

Läs Handlingsprogram för belysning i centrala Uddevalla

För mer information, kontakta:

Salwan Zaynal
Projektledare
e-post salwan.zaynal@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00