Vill din förening ha en flagga eller fana på nationaldagen?

Föreningar eller organisationer som vill ha en fana eller flagga vid firandet av nationaldagen kan ansöka om det hos Kultur och fritid.

Svenska flaggan

Skriv i ansökan varför föreningen vill ha en fana flagga/fana och bifoga föreningens senaste årsberättelse. Om ansökan gäller en flagga ska höjden på flaggstången anges.

Ansökan ska vara Kultur och fritid tillhanda senast 5 maj. Skicka ansökan till kulturfritid@uddevalla.se eller till Kultur och fritid, 451 81 Uddevalla.

För mer information ring
0522-69 62 20.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00