Dags att söka skolskjuts inför nästa läsår

För elever i grundskolan som är berättigad skolskjuts enligt skolskjutsreglerna beviljas eleven automatiskt busskort och någon ansökan behöver inte göras. Vissa undantag finns där du måste ansöka själv.

Skolbuss

Ansökan om skolskjuts måste göras vid:

  • Delad vårdnad, eleven har ett växelvis boende och söker skolskjuts från adress 2.
  • Elev som är inskriven på fritidshem på deltid
  • Vid start i förskoleklass
  • Elev som går på annan skola än den kommunen skulle ha placerat eleven i (gäller endast årskurs F-6)
  • Vid särskilda skäl.

Ansökan kan göras digitalt, förutom vid växelvis boende då ska ansökan ske på blankett.

Mer information samt blankett och kontaktuppgifter till skolskjutshandläggare.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00