Nya rutiner underlättar för nyanlända

Från 25 april är Uddevalla kommun en del av det nationella projektet Mötesplatser och information. Det innebär att nyanländas första kontakter med myndigheter kan kortas från 3-4 veckor till några få timmar.

Mötesplatser och information

Personerna på bilden listas i slutet av texten.

– Det här blir framför allt en jättevinst för den enskilde individen. Det kommer att gå mycket snabbare och bli enklare i alla kontakter med olika myndigheter, förklarar Eva Nilsson, integrationssamordnare i Uddevalla kommun.

För den som kommit till Sverige och får sitt uppehållstillstånd har det varit ganska krångligt innan personen kan börja sin etablering, det vill säga komma i arbete, studier eller annan aktivitet. Den gamla rutinen har inneburit många besök hos flera olika handläggare och myndigheter, vid helt olika tillfällen.

För att underlätta denna process har regeringen beslutat att samordna handläggningarna till ett och samma ställe. Sedan början av 2017 deltar närmare 30 orter i projektet, varav Trollhättan är en. Och nu är det klart att nyanlända som bor i Uddevalla kommun också kan ta del av det nya konceptet från 25 april.

I praktiken innebär det att den nyanlände uddevallabon blir kallad till arbetsförmedlingens lokaler i Trollhättan. Där händer under ett enda besök allt detta:

  • Den nyanlände träffar en handläggare från Migrationsverket som delger beslut om uppehållstillstånd.
  • Får sitt första inskrivningssamtal för etablering hos Arbetsförmedlingen. Det görs av handläggare från arbetsförmedlingen i Uddevalla som kommer att vara på plats i Trollhättan en dag i veckan.
  • Får hjälp med att anmäla flytt till Sverige och ansökan om personnummer. Detta handläggs av Skatteverket.
  • Försäkringskassan informerar om vilka socialförsäkringar som kan vara aktuella, och ger stöd vid en eventuell ansökan.
  • Om den nyanlände är 65 år eller äldre finns även Pensionsmyndigheten på plats.

En vecka efter mötet i Trollhättan bjuds den nyanlände in till ett mottagningssamtal hos Uddevalla kommun. Under det här samtalet ges allmän information om vad kommunen erbjuder och hjälp med att till exempel ansöka om skola/barnomsorg för sina barn eller försörjningsstöd.

– Det nya arbetssättet gör att vi som jobbar inom kommunen får kontakt med de nyanlända i ett mycket tidigare skede, vilket förkortar deras väntetid för att påbörja etablering säger Eva Nilsson.

– Det innebär även att vi får bättre kännedom om vilka nyanlända som bor i eget boende, vilket har varit svårt för oss att ha koll på tidigare. På så vis kan vi snabbare planera för exempelvis barnomsorg.

För mer information, kontakta gärna:
Eva Nilsson, integrationssamordnare
Telefon:
0522-69 61 94

Läs mer om Mötesplatser och information

 

BILDTEXT. På bilden syns flera av de handläggare och ansvariga som på olika sätt blir delaktiga i det nya myndighetssamarbetet. Saknas gör representanter från socialtjänsten och förskolan. Från vänster:

Monika Hagelin, arbetsförmedlingen Uddevalla
Maamoun Aldroubi, integrationsenheten
Tanja Louric, arbetsförmedlingen Uddevalla
Anna Berneland, delprojektledare för Mötesplatser och information
Mathilda Granlund, arbetsförmedlingen Uddevalla
Ingela Nilsson, barn och utbildningsförvaltningen, grundskolan
Ghada Kahale, integrationsenheten
Eva Nilsson, integrationsenheten
Christina Cederquist, barn och utbildningsförvaltningen, grundskolan
Fatima Hassan, integrationsenheten
Said Osman, enhetschef integrationsenheten
Alma Ibishi, arbetsförmedlingen Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00