Se kommunfullmäktige från 12 april

Nu kan du se gårdagens webb-tv inspelning av kommunfullmäktiges sammanträde. Mötet inleddes med en tyst minut med anledning av terrorattentatet i Stockholm, då bland andra en invånare från Uddevalla kommun miste sitt liv. "Det var en attack mot vårt öppna, fria, demokratiska samhälle", sa kommunfullmäktiges ordförande Alf Gillberg.

Kommunfullmäktige 12 april 2017

Se kommunfullmäktige från den 12 april »

En del av de ärenden som togs upp:

  • Motion om att i planeringen av nya kommunala byggnader ha med förberedande insatser för hörselhjälpmedel
  • Motion om att införa applikation för utökad och förbättrad digital möteshantering
  • Kommunens årsredovisning 2016
  • Upprättande av detaljplan för Gräskärr industriområde
  • Förutsättningar för verksamhet i Gula villan och landeriet Emaus
  • Barn och utbildningsnämndens förfrågan om medel till yrkesvux och traineeutbildning
  • Årsredovisning 2016 för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
  • Bokslut för donationsfonder år 2016

Se hela kallelsen »

Du kan även följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv. Nästa kommunfullmäktige är den 10 maj på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00