Förslag till trafik- och parkeringsstrategi

Fram till 16 juni har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till trafik- och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun.

Uddevalla centrum

Många olika kompetensområden inom kommunen har varit delaktiga i arbetet med att ta fram detta inriktningsdokument, som beskriver hur kommunen ska agera och planera för att uppnå ett hållbart trafiksystem.

- Uddevalla ska verka för en hög tillgänglighet och hållbara transporter där fler transportslag än bara bil ska prioriteras. I en attraktiv stad måste människor få möjlighet till större utrymme i stadsrummet, säger Patrik Petré chef på strategisk samhällsplanering.

Inriktning samt utgångspunkt för trafik- och parkeringsstrategin

”I Uddevalla har alla nära till stadens möjligheter och naturens lugn. Transportsystemet erbjuder en tillgänglighet som gör det möjligt att nå det som kommunen och övriga regionen har att erbjuda. Hållbara val är självklara för invånare, besökare och näringsliv. Transportsystemet stärker möjligheterna till en god livskvalité och en attraktiv stad.”

Trafik- och parkeringsstrategi

Välkommen att lämna dina synpunkter på trafik- och parkeringsstrategin senast 16 juni 2017.

Svar skickas via epost till Kommunledningskontoret.

Beslut om trafik- och parkeringsstrategi tas av Kommunfullmäktige hösten 2017.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00