Miljö- och energidepartementet på besök i Uddevalla

Tisdag 18 april var Miljö- och energidepartementet på studiebesök i Uddevalla för att lära sig mer om vårt kretsloppssystem som återför näring från toalettvatten till åkermark. 

Rålanda gård

Andreas Roos vid Rålanda gård på Bokenäset.

Andreas Roos och Anna Thorén från samhällsbyggnad berättade hur Uddevalla kommit dit vi är i dag, vilka utmaningar och förenklingar det inneburit samt vilka förändringar kommunen ser framöver.

Miljö- och energi­departementet har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag på ny lagstiftning för små avlopp. Förslaget innebär, bland annat, att det i känsliga områden inte ska vara tillåtet med utsläpp av toalettvatten.

- Det är jättekul att regeringskansliet är intresserade av vår uddevallamodell och det ska bli intressant att se om man också nationellt kommer att förorda slutna toalettankar för att säkerställa att vårt vatten håller god kvalité, säger Anna Thorén som är miljöinspektör.

Under eftermiddagen åkte gruppen ut till Rålanda gård som ligger mellan Skredsvik och Hogstorp på Bokenäset. Där fick representanterna från departementet titta på hur en av Uddevallas anläggningar för hygienisering ser ut.

På studiebesöket deltog representanter från Miljö- och energidepartementet, Västvatten samt Uddevalla Energi. Samhällsbyggnad representerades av både tjänstepersoner från förvaltningen och politiker från nämnden.

Studiebesök vid Rålanda gård

Läs mer om Uddevallas kretsloppssystem

För mer information kontakta gärna:
Anna Thorén
Samhällsbyggnad
Telefon 0522-69 73 75

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00