Avstängningen minskar vid södra sidan av Bäveåns kaj

Ny fördjupad geoteknisk utredning visar att avstängningen längs Teaterplantagen vid Bäveån kan göras mindre. Det innebär att gång- och cykelvägen på den södra sidan nu har öppnat upp igen.

Salwan Zaynal

Salwan Zaynal vid avstängningen på södra sidan av Bäveån.

- Det är en mycket glädjande nyhet att riskområdet på den södra sidan inte är lika stor som den första geotekniska utredningen visade på, säger Salwan Zaynal som är projektledare.

Avstängningen minskar så pass mycket att det inte kommer att begränsa eller störa förbipasserande mer än visuellt. Innan avstängningen kan tas bort helt måste skredrisken åtgärdas. För att få lov att starta arbetet i vattnet måste vi invänta tillstånd från Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Tyvärr tar detta ofta lång tid.

Inom kort kommer också tre stora informationsskyltar att sättas upp i området. En skylt kommer att placeras vid Bohusläns museum och två vid vardera sida om Västerbron. Det pågår också ett arbete där kommunen tittar på möjligheten att byta ut staketen på norra sidan till något trevligare och mer informativt alternativ. På norra sidan längs Museiparken vill projektgruppen också lägga någon form av tillfällig gång- och cykelväg genom parken för att minska känslan av avspärrning.

Teaterplantaget

Teaterplantaget är nu helt öppet.

Bäveåns kajer i Uddevallas inre hamn är avstängda sedan 14 juli 2016 på grund av skredrisk. Byggstart för att åtgärda skredrisken beräknas till omkring 2019.

För mer information kontakta gärna:
Salwan Zaynal
Samhällsbyggnad
Telefon 0522- 69 77 32

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00